•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่สรุปผลการสัมมนา...
เผยแพร่ : 7 ธันวาคม 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วันดินโลก 5 ธันวาคม 2566...
เผยแพร่ : 1 ธันวาคม 2566
งาน Agriculture,Fisheries&Halal Expo(Agro Oman 2023) ครั้งที่ 5 ณ รัฐสุลต่านโอมาน...
เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและหนีไฟ อาคารจตุจักร ประจำปี พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ...
เผยแพร่ : 13 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภั...
เผยแพร่ : 6 พฤศจิกายน 2566
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบ ดำเ...
เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025...
เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 21...
เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566