•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” ...
เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
อ.ต.ก. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการ ตลาด อ.ต.ก. ร่วมเสนอชื่อ “ขวัญใจ อ.ต.ก.” ประจำปี 2565...
เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
พิธีเปิดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ...
เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2565
กิจกรรม Pitching and Exhibition...
เผยแพร่ : 9 สิงหาคม 2565
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
เผยแพร่ : 4 สิงหาคม 2565
วุฒิอาสาธนาคารสมอง...
เผยแพร่ : 4 สิงหาคม 2565
พิธีเปิด งานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม...
เผยแพร่ : 4 สิงหาคม 2565
อ.ต.ก. เปิดให้เช่าพื้นที่ว่าง ตลาดกลางพหลโยธิน...
เผยแพร่ : 2 สิงหาคม 2565
การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)...
เผยแพร่ : 2 สิงหาคม 2565
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...
เผยแพร่ : 26 กรกฎาคม 2565