•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025...
เผยแพร่ : 1 มิถุนายน 2566
กรมประมง จัดงาน Fisherman Shop Festival ยกคาราวานของดีมีคุณภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” จากทั่วประเทศ บุกตลาด อ...
เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 41 อัตรา...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร...
เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี...
เผยแพร่ : 22 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิ...
เผยแพร่ : 22 พฤษภาคม 2566