•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศ อ.ต.ก. ผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2567
ประกาศ อ.ต.ก. เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรต...
เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2567
ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลิอก...
เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศเรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน...
เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ภายในพื้นที่โดยรอบบริเวณ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2567
การประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
เผยแพร่ : 14 พฤษภาคม 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
เผยแพร่ : 14 พฤษภาคม 2567