•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 และเ...
เผยแพร่ : 25 กรกฎาคม 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสัมภาษณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 8 กรกฎาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงา...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2565
กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2565...
เผยแพร่ : 4 กรกฎาคม 2565
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน...
เผยแพร่ : 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าว...
เผยแพร่ : 30 มิถุนายน 2565
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านปฏิบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข...
เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565