•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร...
เผยแพร่ : 13 พฤษภาคม 2567
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 9 พฤษภาคม 2567
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตร...
เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2567
ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...
เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงกา...
เผยแพร่ : 2 พฤษภาคม 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best...
เผยแพร่ : 17 เมษายน 2567
ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...
เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 4 เมษายน 2567