•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก.พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 19 กันยายน 2566
ประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566-2570...
เผยแพร่ : 18 กันยายน 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 14 กันยายน 2566
ประกาศเพิ่มเติ่ม เรื่องราคารับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 11 กันยายน 2566
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566
ประกาศราคารับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566