•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุุคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 3 เมษายน 2567
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้า...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2567
ประกาศฝ่ายพัฒนาธุรกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ยกย่อง เชิดชู หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "หน่วยงานต้นแบบด้านค...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 14 มีนาคม 2567
ประกาศฝ่ายกิจการภูมิภาค องค์การตลาดเพื่อเกษตร เรื่อง การยกย่อง เชิดชู บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยะธรรม ประจำปี 2567...
เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2567
ประกาศฝ่ายกิจการภูมิภาค "หน่วยงานต้นแบบด้าน จริยธรรม ประจำปี 2567"...
เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2567
ประกาศเรื่อง การขยายเวลาการประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
เผยแพร่ : 6 มีนาคม 2567