•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสอซื้อข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องการประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
เผยแพร่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567...
เผยแพร่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย...
เผยแพร่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350...
เผยแพร่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธการแม่น้ำโขง...
เผยแพร่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก.พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 23 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 15 มกราคม 2567