•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)...
เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
เผยแพร่ : 29 เมษายน 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 29 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสัมภาษณ์ในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 27 เมษายน 2565
กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2565...
เผยแพร่ : 7 เมษายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2565
ยกเลิกการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม"ผลไม้ฤดูร้อน สดจากสวนชวนชิม"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2565