•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อ...
เผยแพร่ : 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 11 มกราคม 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 10 มกราคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4...
เผยแพร่ : 5 มกราคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 27 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 01 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือค...
เผยแพร่ : 9 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 01 คุณวุฒิปร...
เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 02 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ...
เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565