•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง ขอให้ติดต่อขอรับเงินค่าขนส่งสินค้าและค่าอุปกรณ์การขาย โครงการรับจำนำข้าวสารโกดังกลางปี 43/44...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 25 กันยายน 2566
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 25 กันยายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566)...
เผยแพร่ : 22 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 22 กันยายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2566...
เผยแพร่ : 21 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก.พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 19 กันยายน 2566
ประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566-2570...
เผยแพร่ : 18 กันยายน 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 14 กันยายน 2566