•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้ากับ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2565...
เผยแพร่ : 7 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายเมล็ดการแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/5...
เผยแพร่ : 4 มีนาคม 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ...
เผยแพร่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ยกเลิกการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565
26 มกราคม 2565 ประกาศนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม...
เผยแพร่ : 26 มกราคม 2565