•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศเพิ่มเติ่ม เรื่องราคารับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 12 กันยายน 2566
ประกาศยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 11 กันยายน 2566
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566
ประกาศราคารับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2566
ประกาศขยายเวลาการประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
เผยแพร่ : 5 กันยายน 2566
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 1 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566...
เผยแพร่ : 1 กันยายน 2566