•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 4 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 4 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในตำแหน่ง นิติกร 4...
เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2565
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 3 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบนิติกร 4...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
ประกาศผลการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังห...
เผยแพร่ : 23 กันยายน 2565