•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร...
เผยแพร่ : 25 มกราคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 14 มกราคม 2565
ประกาศการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 7 มกราคม 2565
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)...
เผยแพร่ : 30 ธันวาคม 2564
ผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด...
เผยแพร่ : 28 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 28 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารตลาด...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงา...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (9 ธันวาคม 2564)...
เผยแพร่ : 9 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนิติกร 4...
เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2564