•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจัง...
เผยแพร่ : 16 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
เผยแพร่ : 13 กันยายน 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร 4...
เผยแพร่ : 9 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงา...
เผยแพร่ : 2 กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้ากับ อ.ต.ก....
เผยแพร่ : 22 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาซื้อเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2565