•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร...
เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติง...
เผยแพร่ : 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอง...
เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงา...
เผยแพร่ : 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (8 พฤศจิกายน 25...
เผยแพร่ : 8 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง นิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา...
เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2564
ประกาศเงื่อนไขการทำสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2564 (27 ตุลาคม 2...
เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2564 (11...
เผยแพร่ : 11 ตุลาคม 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (7 ตุลาคม 2564)...
เผยแพร่ : 7 ตุลาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2564...
เผยแพร่ : 1 ตุลาคม 2564