•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ ประจำปี 2567" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 21 พฤษภาคม 2567
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ (ERP) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...
เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าระบบและอุปกรณ์บริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถยนต์...
เผยแพร่ : 24 เมษายน 2567
ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567...
เผยแพร่ : 11 เมษายน 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 27 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน...
เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ประกาศ อ.ต.ก. เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2567
ประกาศ อ.ต.ก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม "ผลไม้ออนทัวร์" ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเ...
เผยแพร่ : 14 มีนาคม 2567
ประกาศ อ.ต.ก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "ผลไม้ออนทัวร์" ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเ...
เผยแพร่ : 14 มีนาคม 2567
ประกาศ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...
เผยแพร่ : 12 มีนาคม 2567