•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาซ่อมแซมและตรวจสอบบันไดเลื่อนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อขอจ้างการใช้บริการพื้นที่จัดกิจกรรม “ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม “ข้าวสหกรณ์ไทยสู่ผู้บริโภค” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ อ.ต.ก. (www.mof.or.th)...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากางเต็นท์ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(แบคดรอป) จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเชียงให...
เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่" ครั้งที่ 2 ณ อำเภอเมือง จัง...
เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษต...
เผยแพร่ : 27 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ไตรมาสที่ 1...
เผยแพร่ : 26 มกราคม 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 19 มกราคม 2564