•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุมระบบดิจิตอลไร้สาย(กองพัสดุ)โดยวิธีเฉ...
เผยแพร่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลิตบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการแผนงานบริหารตลาดพหลโยธ...
เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราาเสนอราคาข้าวสาร การจำหน่ายข้าวสารทั่วไป ครั้งที่ 1-2567...
เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง และบริเวณโดย...
เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม "อ.ต.ก. ส่งสุข ส่งใจ ส่งรักวาเลนไทน์" ณ บริเวณอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุ...
เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultur...
เผยแพร่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "เชื่อมโยงข้าวสารเกษตรกรไทย คืนกำไรสู่ ผู้บริโภค" ครั้งที่ 1 โ...
เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2567
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทแบบฉนวนกันความร้อนด้านหน้าตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉ...
เผยแพร่ : 10 มกราคม 2567