•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีประก...
เผยแพร่ : 15 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอ...
เผยแพร่ : 11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้วยวิ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ยกเลิกจ้างเหมากางเต็นท์ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้ร่วมค้าโครงการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุการเกษตร...
เผยแพร่ : 24 ธันวาคม 2563