•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิ...
เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร การจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานผู้อำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 5 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 5 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงาน อ.ต.ก. ประจ...
เผยแพร่ : 31 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัต...
เผยแพร่ : 31 สิงหาคม 2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีปร...
เผยแพร่ : 24 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งพัดลมและพัดลมดูดอากาศตลาดสด อ.ต.ก. พหลโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 7 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 7 สิงหาคม 2566