•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือ...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม "ชวนมาฟิน ชิมผลไม้ไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD 32 พร้อมติดตั้งจำนวน 251 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 21 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสาร อ.ต.ก.ผ่านระบบออนไลน์ (Online Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างผู้รับเหมาขนย้ายเอกสารกองบัญชีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 13 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ...
เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566