•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม "ชวนมาฟิน ชิมผลไม้ไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 29 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD 32 พร้อมติดตั้งจำนวน 251 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 21 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสาร อ.ต.ก.ผ่านระบบออนไลน์ (Online Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างผู้รับเหมาขนย้ายเอกสารกองบัญชีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 13 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ...
เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิ...
เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร การจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2566