•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคบริเวณโถงทางเดินชั้น 2 และ 3 อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 11 กรกฎาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้...
เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงาน อ.ต.ก. ประจำปีงบประม...
เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อนของอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะ...
เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสัตว์เลี้ยง โดยวิธี...
เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานต่อลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generetion Firewall) โดยวิธ...
เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด...
เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2566